maska klik logo

PROHLÁŠENÍ K OHROŽENÍ ÚZEMNÍ CELISTVOSTI SRBSKÉ REPUBLIKY

Závažnou otázku, dotýkající se velmi podstatně slovanského světa, ale i budoucích mezinárodních vztahů vůbec, představuje plán zmocněnce OSN M. Athisaariho, podle něhož mají být Kosovo a Metohije odloučeny od Srbska, ačkoliv rezoluce číslo 1244 schválená Radou bezpečnosti OSN 10. 6. 1999 plně uznala územní integritu Jugoslávské svazové republiky (JSR), respektive Srbska. Kosovští Albánci a Albánci vůbec přitom spoléhají na podporu Západu, pro který je otázka Kosova a Metohije dokončením ponížení Srbska, jako dokončení rozbití Jugoslávie, počatého v roce 1991. Expanzivní úsilí o úplné ovládnutí Balkánu a likvidace jakékoliv formy spolupráce tamějších slovanských národů má slavit hořký triumf.
Bratrovražedné války podporované různými způsoby z ciziny, vyvrcholily roku 1999 otevřeným napadením JSR vojsky USA a NATO bez vyhlášení války. Provázela jej tendenční protisrbská hysterie. Následovala okupace Kosova a Metohije kontingenty Severoatlantického paktu,trvající dodnes. Z výše zmiňované rezoluce OSN se za tu dobu téměř nic nerealizovalo. Místo toho veškerou legitimitu v Kosovu a Metohiji získali činitelé bývalé teroristické Kosovské osvobozenecké armády, kteří reprezentují zdejší Albánce navenek.
Jestliže tzv. mezinárodní společenství prosadí odtržení tohoto srbského historického území od Srbské republiky, vytváří se tímto precedens k dalšímu podobnému počínání. Budou povzbuzeny ostatní revanšistické síly a snahy v Evropě, což může vést k dalekosáhlému destabilizování poměrů, ke strádání a utrpení mnoha milionů lidí.
Stojíme tedy neochvějně po boku statečného bratrského srbského národa v úsilí o zachování územní integrity, nedotknutelnosti a svrchovanosti jeho státu. Odmítáme tento nový „Mnichovský diktát“. Kosovo a Metohija musí zůstat autonomní oblastí v rámci Srbska, ve které rovnoprávně a svobodně žijí Srbové, Albánci a jiné národnostní menšiny.
Vyzýváme Rusko, jako stálého člena Rady bezpečnosti OSN, aby využilo právo veta k zablokování realizace tohoto zrůdného plánu, případně aby bylo odloženo jeho uskutečnění.

Účastníci setkání mladých Slovanů - Polska, Lužice a České republiky.
Mladá Boleslav, 27. V. 2007.