maska klik logo

Odkazy

Subjekty, se kterými spolupracujeme v ČR

VLASTENECKÉ FóRUM

Společnost Julia Fučíka
Český svaz bojovníků za svobodu
Klub českého pohraničí
Výbor národní kultury
Společnost česko-kubánského přátelství
Levicové kluby žen
Přátelé Srbů na Kosovu
Vlastenecké sdružení antifašistů
Česko-ruská společnost
Občanská iniciativa "Vděčnost"
České národní hnutí za mír a lidská práva
Kruh občanů vyhnaných z pohraničí v r.1938
Společnost 2001
České mírové hnutí
 

 

Zahraničí

MEZINÁRODNÍ SLOVANSKÁ RADA

Slovanské výbory, se kterými spolupracujeme: 

Bělorusko, Bulharsko, Chorvatsko, Makedonie, Polsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Ukrajina

Slované ve Švýcarsku

Domowina - sdružení Lužických Srbů

Kanadští Slované v Torontu

Navštivte www stránky

Ruské středisko vědy a kultury v ČR

http://rsvk.cz/

Ukrajinský měsíčník "Slavjanskie novosti"

http://news.slavonic.org.ua/

Srbsko

http://www.srpska.ru/

Museum Ruska

http://www.museum.ru/

Československé vojenské jednotky v SSSR

http://www.czechpatriots.com/