maska klik logo

Odkazy

Subjekty, se kterými spolupracujeme v ČR

Společnost Julia Fučíka
Společnost česko-běloruského přátelství
Český svaz bojovníků za svobodu
Klub českého pohraničí
Výbor národní kultury
Společnost česko-kubánského přátelství
Levicové kluby žen
Přátelé Srbů na Kosovu
Koordinační centrum vlasteneckých organizací
Vlastenecké sdružení antifašistů
Česko-Ruská společnost
Občanská iniciativa "Vděčnost"
České národní hnutí za mír a lidská práva
Kruh občanů vyhnaných z pohraničí v r.1938
Společnost 2001
České mírové hnutí

 

Zahraniční subjekty, se kterými spolupracujeme

Slovanský výbor Slovenska
Polska vspólnota narodowa
Domowina - sdružení Lužických Srbů
Slovanští přátelé v Paříži
Kanadští Slované v Torontu

Navštivte www stránky

Ukrajinský měsíčník "Slavjanskie novosti"
http://news.slavonic.org.ua/

Nové internetové noviny v novoslověnském jazyce
http://www.izviestija.info/

RSVK v ČR
http://rsvk.cz/

SLAVMIR
http://www.slavmir.nm.ru/

Srbsko
http://www.srpska.ru/

Museum Ruska
http://www.museum.ru/

Československé vojenské jednotky v SSSR
http://www.czechpatriots.com/