maska klik logo

dopis Marie Princové

SLOVANSKÁ PRAHA 2018

Poděkování

 

   Ráda bych poděkovala českému Slovanskému výboru za možnost zúčastnit se 2 dnů programu Všeslovanských národopisných slavností „Slovanská Praha 2018“ ve dnech 7. - 9.června 2018.

 

    Srdečná atmosféra setkání našich i zahraničních hostů, ale i kulturní program připomínající kořeny našich předků byly pro mne balzámem na duši v dnešní době blýskavých her, pokrytectví a falše. Ocenila jsem i promyšlenou celkovou režii průběhu dění po oba dny. Vícekrát jsem se dokázala oprostit od současné civilizace a přenést se v představách mezi naše někdejší národní obrozence (Palacký, Němcová, Štúr, Havlíček a jiní), představila jsem si i s jakou vervou asi zpívali na nějakém svém shromáždění nebo někde v hospůdce pod lipami někdejší vlastenci „Hej Slované!“. Téměř nemohu pochopit, že národní obrození je znovu na pořadu doby, že vlastenci jsou zatracováni a cejchování nejhoršími cejchy opovržení. Doufám však, že právě proto bude víc a víc lidí chtít bránit dědictví našich předků, kteří se znovu a znovu bouřili proti jakékoliv porobě.

    Pro mne bylo překvapivé zjištění, že ačkoliv se ze slovanských jazyků do češtiny nepřekládalo, vůbec mi to nevadilo. Vždy šlo pochopit hlavní myšlenku vysloveného.

   Považuji uskutečnění tohoto pražského setkání Slovanů po 20 letech za velmi užitečné pro udržení kontinuity boje za všeslovanskou vzájemnost.

 

Marie Princová

17.7.2018