maska klik logo

dopis městské části Praha 6 - 22. června 2018

VLASTENECKÉ FÓRUM

občanské spolky registrované ve spolkovém rejstříku
Legerova 1854/22, 120 49 Praha 2

 

V Praze dne 22. června 2018

 

Zastupitelé
Městské části Praha 6
Čs. armády 23
160 52 Praha 6

 

Vážení zastupitelé Městské části Praha 6,

přes argumenty, které vám byly předkládány jste schválili, aby pomník maršála Koněva na třídě Jugoslávských partyzánů byl doplněn o„vysvětlující“ texty na zvláštních tabulkách. Nápad překreslovat a doplňovat dějiny snad mohl dopadnout dobře v případě litomyšlské sochy Zdeňka Nejedlého pro humor a nadhled, který také vyzařuje. Umístění tzv. „vysvětlujících“ tabulek na pomník maršála Koněva však zasahuje do podstatně odlišných aspektů.

Představa, že by podobným způsobem Vídeňané „vylepšili“ pomník Rudé armády na Schwarzenbergově náměstí nebo Pařížané název stanice Stalingad tamějšího metra o problematické excesy a podrobnosti, které jsou průvodním jevem každé války, je společensky a kulturně velmi neobvyklá. Jinak řečeno, i bezděčné nesalonní počínání je vnímáno civilizovanými lidmi jako povážlivé zkreslování historické paměti.

Z naší strany jsme udělali dost k tomu, abychom vás prostřednictvím starosty MČ Praha 6 přesvědčili o nesmyslnosti této akce. Bohužel jste uvedené „doplňující“ tabulky k pomníku maršála Koněva schválili. Proto nyní již jen upozorňujeme na to, zda jste si vědomi, že svým rozhodnutím jste v podstatě dali souhlas k tomu, aby ruská strana mohla sáhnout k obdobnému kroku dodáváním „vysvětlujících“ tabulek k památníkům a hrobům československých legionářů v Rusku. Pokud se tak stane, lze předpokládat, že česká strana si to nenechá líbit a tím se otevře spirála odvet a pododvet, která nikomu nepomůže a nic nevyřeší. Jen ideály a velké pravdy o boji proti totalitě, autoritativnosti ve jménu demokracie a humanismu se propadnou do nic neříkajícího mlžna.

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího 

Představitelé občanských spolků sdružených ve Vlasteneckém fóru:

Český svaz bojovníků za svobodu
Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, z.s.
Společnost Ludvíka Svobody, z.s.
Svaz vojenských veteránů ČR, z.s.
Klub českého pohraničí, z.s.
Slovanský výbor ČR, z.s.
Vlastenecké sdružení antifašistů, z.s.