maska klik logo

Prohlášení Slovanského výboru České republiky "Snahy o rozdělování Slovanů pokračují"

Předsednictvo Slovanského výboru České republiky

V současné době nepřátelé Slovanů útočí proti přátelství a spolupráci slovanských národů a států podle staré zásady „ROZDĚL A PANUJ“. Slované a jejich státy tak jako mnohokrát v dějinách brání zločinným snahám o světovládu, od nájezdů z Asie, nacistickou agresi až po dnešní obdobné snahy USA a jimi řízené vojenské organizace NATO, po rozbití Jugoslávie podrobit si Rusko a ovládnout jeho přírodní bohatství.

 

V roce 1998 se v Praze konal Všeslovanský sjezd, 150 let od historického prvního všeslovanského sjezdu, svolaného Františkem Palackým v r. 1848. Tento soudobý slovanský sjezd vytvořil slovanské organizace – výbory v každém slovanském státě a obdobný výbor Lužických Srbů a koordinační orgán – Mezinárodní slovanskou radu. Jejím prvním předsedou byl zvolen svolavatel sjezdu, předseda Slovanského výboru České republiky Břetislav Chvála. Předsedou této rady byl na sjezdu v Kyjevě v r. 2012 zvolen N.F. Lavriněnko.

 

Slovanský výbor České republiky odsuzuje zločiny proti slovanským národům Jugoslávie a Ukrajiny. Odmítá pokusy nepřátel slovanské vzájemnosti, usilujících o rozkládání dosud jednotného slovanského hnutí, založeného na vzájemné úctě a podpoře navzájem si blízkých slovanských národů, spolupracujících v duchu odkazu velkých osobností našich dějin – Palackého, Šafaříka, Masaryka, Beneše a mnoha vlastenců, kteří za tyto myšlenky položili život.