maska klik logo

Varšavské poselství

To, že si lidé ze všech částí Evropy vyměňují názory na uspořádání svého kontinentu, je legitimní. Legitimní byla i diskuse, k níž došlo 30. listopadu na varšavské konferenci, na níž její účastníci z Polska, ČR, Slovenska a Lužice formulovali své krédo. Především se shodli v tom, že v rozšíření NATO a EU na východ vidí novou expanzi známou jako Drang nach Osten. Shodli se v závěrečné rezoluci (uveřejněné v minulém čísle SV) i na tom, že v referendech, jež se budou konat u nás a zřejmě i v Polsku a na Slovensku, doporučí stoupencům slovanské vzájemnosti, aby řekli NE! Toto "ne" hájí nejen svrchovanost našich zemí, ale i jejich národní bohatství, dnes za pomoci novodobých kolaborantů tak nestoudně rozkradáného mezinárodním kapitálem. Konference se vyslovila i k otázkám přesahujícím rámec zemí jejich účastníků: odsoudila přípravu agrese proti Iráku, protestovala proti léta trvající izraelské okupaci palestinského území. Jako porušení zásad demokracie v mezinárodních vztazích byly označeny kroky české vlády, která si od NATO nechala nadiktovat provokaci proti běloruskému prezidentovi. Nemáme důvod, abychom věci nenazývali pravými jmény.
Zdeněk Hoření