maska klik logo

Dokumenty Varšavské konference západních Slovanů

STANOVISKO VLASTENECKÝCH ORGANIZACÍ sdružených v Koordinačním centru vlasteneckých organizací ke Smlouvě zakládající ústavu Evropské unie

Česká republika se stala členskou zemí Evropské unie po referendu, jemuž předcházela lživá vládní prounijní propagační kampaň, placená z peněz občanů. Po roce se ukazuje, co bylo občanům slibováno a jaká je skutečnost. Suverenita našeho státu je omezena, ČR je nucena přijímat diktát bruselské byrokracie proti svým národním a státním zájmům.

Číst dál: STANOVISKO VLASTENECKÝCH ORGANIZACÍ sdružených v Koordinačním centru vlasteneckých organizací ke Smlouvě zakládající...

NE ke vstupu do Evropské unie

V deníku Právo 12. listopadu 2002 byl otištěn článek Zdeňka Jičínského, v němž se autor zamýšlí nad tím, zda je možné vůbec vést neutrální vysvětlovací kampaň k případnému vstupu do Evropské unie a dále, zda je možné vůbec objektivně stanovit klady a zápory vstupu. I zdánlivě neutrální kampaň možných pro a proti ve své podstatě něčemu straní. Vstup do EU by měl dopad na každého v naší republice. Od cen základních každodenních potřeb přes utváření naší kultury až po národní svébytnost. Společenskopolitický dopad by byl velmi závažný.

Číst dál: NE ke vstupu do Evropské unie

Projev Jana Mináře na Varšavské konferenci

Vážení přátelé, drazí slovanští bratři!

Sešli jsme se ve staroslavné polské Varšavě, abychom projednali závažné otázky přítomnosti a hlavně budoucnosti západoslovanských národů.

V Evropě jsme po tisíce let, od vzniku indoevropského rodu. Ve střední Evropě jsou Slované půldruhého tisíciletí. K evropské kultuře a civilizaci přispěly naše národy významným dílem, na nějž jsme právem hrdi.

Číst dál: Projev Jana Mináře na Varšavské konferenci

Projev Boleslawa Tejkowskeho: Místo a úloha Polska v epoše invaze globalismu

Naše konference se koná v těžkém - pro nás - období úmyslného rozbíjení přirozené integrace slovanských národů, jakož i zesílené expanze globalismu, který jim vnucuje umělou integraci na nerovných koloniálních právech. Globalismus ohrožuje celý svět, ale zvláště slovanské národy, a to zejména národy západoslovanské.
Dnes již není pochyb, že globalismus je nejvyšším stadiem kapitalismu a imperialismu, jakož i současnou formou dominance USA a Evropské unie (EU) nad jinými státy a národy, je to systém, jenž je zbavuje svrchovanosti a národní identity, zachvacuje jejich hospodářství a půdu, omezuje jejich výrobu a zaplavuje jejich trh západním zbožím, vykořisťuje je a ničí.

Číst dál: Projev Boleslawa Tejkowskeho: Místo a úloha Polska v epoše invaze globalismu

Rezoluce mezinárodní konference "Polsko-ČR-Slovensko-Lužičtí Srbové: Možnosti a perspektivy spolupráce a rozvoje"

Jsme svědky narůstání mezinárodního konfliktu způsobeného sporem o koncepci nového světového pořádku.

S novým světovým pořádkem, vnucovaným Spojenými státy americkými a NATO, jakož i Evropskou unií, snažící se podřídit všechny státy světa americko-unijní globalistické dominanci, se nemůžeme ztotožnit. Národům tak narůstá hrozba, že budou zbaveny vlastnictví a identity, že budou zbaveny svrchovanosti, že se rozšíří sféra vykořisťování a bídy.

Číst dál: Rezoluce mezinárodní konference "Polsko-ČR-Slovensko-Lužičtí Srbové: Možnosti a perspektivy spolupráce a rozvoje"