maska klik logo

STANOVISKO VLASTENECKÝCH ORGANIZACÍ sdružených v Koordinačním centru vlasteneckých organizací ke Smlouvě zakládající ústavu Evropské unie

Česká republika se stala členskou zemí Evropské unie po referendu, jemuž předcházela lživá vládní prounijní propagační kampaň, placená z peněz občanů. Po roce se ukazuje, co bylo občanům slibováno a jaká je skutečnost. Suverenita našeho státu je omezena, ČR je nucena přijímat diktát bruselské byrokracie proti svým národním a státním zájmům. Státy západní Evropy přenášejí své hospodářské potíže do nových členských států unie. Naše zemědělství je ničeno konkurencí dotovaného západoevropského zemědělství, EU přikazuje dokonce omezit tradiční české cukrovarnictví a cukr máme do ČR dovážet. EU zakazuje státní dotace do průmyslové výroby v zájmu privatizace cizím kapitálem. Počet nezaměstnaných roste, ceny všech životních nákladů se plíživě zvyšují.

Předkládaný návrh ústavy EU představuje obrovský nepřehledný výčet byrokratických zákonů, které by dále omezily naše zákonodárství o vnitřní a zahraniční politice a naši zemi změnily v nerovnoprávnou kolonii. Dosud je EU založena na smlouvách mezi národními státy. Ústava znamená jednoznačně přeměnu. EU v nadstát s nerovnoprávným postavením velkých a malých států a hegemonii Německa. Otvírá cestu k likvidaci malých národních států rozbíjením na tzv. euroregiony.Ústava je smlouvou mezi lidem a státem, žádný „evropský lid“ však neexistuje.

Ústava EU uzákoňuje jediný hospodářský systém – neoliberální kapitalismus v zájmu vlády nadnárodních monopolů nad hospodářským a politickým rozhodováním národních států. Jiný názor na hospodářsko-politické uspořádání podle vůle občanů by byl jako protiústavní zakázán.

EU je spoluvinna agresí proti Jugoslávii v rozporu se zásadami mezinárodního práva. Navrhovaná ústava dále militarizuje Evropu a uzákoňuje nasazení armád EU kdekoliv a bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN.
Náš národ má velmi špatné historické zkušenosti s nadstáty. Z rakousko-uherského žaláře národů a z německo-nacistického protektorátu se osvobodil za cenu krvavých obětí. Nemůžeme mít žádnou důvěru v nový eurogermánský nadstát.

Vzhledem k těmto skutečnostem požadujeme:

1. rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ústavy EU ve všelidovém hlasování – referendu, ne jen v parlamentu.

2. seznámení veřejnosti před referendem nejen s vládním kladným, ale i s odmítavými stanovisky.

3. obracíme se ke všem politickým stranám, které mají v programu rozvoj našeho státu, české národní a státní zájmy, aby odmítly tuto cestu zrušení státní suverenity ČR.

4. Žádáme občany, aby ve vlastním zájmu a v zájmu budoucích generací českého národa jednoznačně odmítli ústavu EU jako cestu k likvidaci našeho státu a v budoucnosti i národa.

NE ústavě EU !!!


Schváleno Koordinačním centrem vlasteneckých organizací dne 23.3.2005.
Jménem KCVO: RNDr. Miroslav Císař – mluvčí
Doc. RNDr. Jan Minář DrSc. – předseda SV ČR
Kontaktní adresa: Sekretariát SV ČR
Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1